Skip to content

Klachtenregeling 2024

Natuurlijk willen wij dat alle klanten tevreden zijn, daar staan wij voor. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over onze diensten en/of producten. Wij komen graag samen met jou tot een oplossing! Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Hieronder beschrijven wij hoe Let us Train You met jouw klacht omgaat:  

  1. Je kunt een klacht tot 2 weken na de uitvoeringsdatum via e‐mail melden bij Let us Train You (info@letustrainyou.nl).
  2. Wij behandelen jouw klacht altijd vertrouwelijk
  3. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht door Let us Train You is ontvangen.
  4. De klacht wordt in eerste instantie onderzocht door de interne klachtencommissie van Let us Train You.
  5. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.
  6. Verlenging van de in lid 4 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
  7. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
  8. Indien bovenstaande procedure niet leidt tot tevredenheid, dan is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde zijnde: kwaliteitshandhaving NRTO.

Als lid van de NRTO zijn wij aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.
De Geschillencommissie voor Consumentenzaken is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Wij hopen natuurlijk dat wij met jou deze weg nooit hoeven te bewandelen.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij ons is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Indien je een beroep wilt doen op de Geschillencommissie kun je contact opnemen middels onderstaande gegevens:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 2 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier.

Cursus Kinder-EHBO

Cursus Kinder-EHBO

Weet je hoe te handelen bij de meest voorkomende ongevallen met en bij kinderen? Doe mee aan deze interactieve basisopleiding Kinder-EHBO
lees meer
Opleiding Leider Sportieve Recreatie

Opleiding Leider Sportieve Recreatie

Een erkende opleiding op het sportieve en recreatieve vlak.
lees meer
Stichting Auto te Water

Stichting Auto te Water

Weet jij wat je moet doen wanneer je met de auto te water raakt?
lees meer
BHV Cursus

BHV Cursus

In-Company BHV cursus? Inplannen van herhalingen?
lees meer
© Let us Train You B.V. 2024