Skip to content

Privacyverklaring 2024

Dit is de privacyverklaring van ‘Let us Train You’. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Let us Train You / Unieke Activiteiten / Stichting Auto te Water. Verder te noemen Let us Train You.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • registratie
 • identificatie
 • voeren van (financiële) administratie

We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers) (zie “Aan wie geven wij jouw gegevens door?”).

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling 
 • Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten 
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie 
 • Om de bestelling te kunnen verwerken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • Tijdens of na afloop van het volgen van een opleiding Eerste Hulpverlener, BHV, Lesgever ABC, Activiteitenbegeleider, Lifeguard, Zwemmend Redden voor Zwembaden, Leider Sportieve Recreatie, Agressie training, Zwem test, e.d.
 • Tijdens of na afloop van het volgen van een retraining van een van bovenstaande trainingen
 • Voor het aanvragen van een persoonlijkheidstest

We geven de gegevens door aan de volgende partijen:

 • NIKTA
 • NIBHV
 • iScreen
 • NSA
 • Oranje Kruis
 • NRZ
 • Reddingsbrigade Nederland

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Klantgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnumer)

Bewaartermijn

Tot 2 jaar na de laatste transactie

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht

Gegevens in de administratie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna

Correspondentie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna

Reviews

Zolang de review relevant is

Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen

Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen

Informatie die verband houdt met een juridische procedure

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure

Welke rechten heb je? 

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens te laten verwijderen;
 • jouw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
 • als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Let us Train You
De Reusel 6
5051 DA Goirle
013-5340909

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 1 januari 2022. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.  

Cursus Kinder-EHBO

Cursus Kinder-EHBO

Weet je hoe te handelen bij de meest voorkomende ongevallen met en bij kinderen? Doe mee aan deze interactieve basisopleiding Kinder-EHBO
lees meer
Opleiding Leider Sportieve Recreatie

Opleiding Leider Sportieve Recreatie

Een erkende opleiding op het sportieve en recreatieve vlak.
lees meer
Stichting Auto te Water

Stichting Auto te Water

Weet jij wat je moet doen wanneer je met de auto te water raakt?
lees meer
BHV Cursus

BHV Cursus

In-Company BHV cursus? Inplannen van herhalingen?
lees meer
© Let us Train You B.V. 2024